Βούλγαρη 50 (4ος όροφος) 54248 Θεσσαλονίκη

+30 231 600 7727 +30 231 600 7726 info@pr4.gr

Η Ομάδα μας

Η Ομάδα της Project4 είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Με βάση αυτές τις αρχές αποτελεί στρατηγική επιλογή η Ομάδα της Project4 να διακρίνεται από ευελιξία και ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες κάθε ξεχωριστού έργου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η μέγιστη αποδοτικότητα στην υλοποίηση και η μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας προς τους πελάτες μας.

Η κεντρική Ομάδα της Project4 αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς στους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Εδαφικής Συνεργασίας, της Τεχνικής Υποστήριξης και της Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, με

Παράλληλα, η Project4 διατηρεί μια ευρεία βάση συνεργατών και εμπειρογνωμόνων άμεσα διαθέσιμη για την κάλυψη εστιασμένων αναγκών και παροχή εξειδικευμένης γνώσης, πάντα υπό την καθοδήγηση της κεντρικής Ομάδας.